Cele

Cele

W porozumieniu z mieszkańcem lub jego rodziną ustalamy indywidualny plan wsparcia.

Proponowane plany wsparcia mają na celu:

  • podtrzymanie aktywności życiowej i społecznej –aktywne spędzanie czasu na zajęciach organizowanych przez terapeutów i opiekunów,
  • utrzymywanie kondycji i sprawności ruchowej – zabiegi rehabilitacyjne, gimnastyka, spacery,
  • utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej- terapia zajęciowa w grupach tematycznych,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • zapewnienie dostępu do różnych dóbr kultury -wyjścia do teatru, kina i na koncerty,
  • organizowanie uroczystości świątecznych, urodzinowych, wycieczek turystycznych, wyjazdy na spotkania z mieszkańcami innych Domów na imprezach integracyjnych.